Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Setting the scene : Big data policing als multidimensionaal thema voor de praktijk, beleid en onderzoek

In deze kadertekst worden de contouren geschetst van het thema dat centraal staat in ditCahier: big data policing. Wat verstaan we hieronder, hoe bakenen we het thema af en hoekijken we ernaar vanuit verschillende perspectieven? Op basis van een brede conceptualisering ...

Published onSep 06, 2023
Setting the scene : Big data policing als multidimensionaal thema voor de praktijk, beleid en onderzoek
·

Abstract

In deze kadertekst worden de contouren geschetst van het thema dat centraal staat in dit Cahier: big data policing. Wat verstaan we hieronder, hoe bakenen we het thema af en hoe kijken we ernaar vanuit verschillende perspectieven? Op basis van een brede conceptualisering kunnen ook de verschillende bijdragen in dit verzamelwerk gekaderd worden in een ruimer perspectief. De auteurs hopen hiermee bij te dragen aan de demystificatie van big data policing, waardoor een constructief debat kan worden gevoerd, onderzoek kan worden uitgevoerd en beleid kan worden geformuleerd op een op kennis gebaseerde wijze.

Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?