Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Gids met goede praktijken tegen seksuele intimidatie voor het festival- en feestmilieu en op campussen van universiteiten en hogescholen

Seksuele intimidatie en seksueel geweld in de openbare ruimte zijn een doordringend en actueelprobleem in de samenleving. Uit een recente peiling van Plan International (2019) onder 700Belgische jongeren van 15 tot 24 jaar uit de steden Antwerpen, Brussel & Charleroi, ...

Published onDec 22, 2023
Gids met goede praktijken tegen seksuele intimidatie voor het festival- en feestmilieu en op campussen van universiteiten en hogescholen
·

Abstract

Seksuele intimidatie en seksueel geweld in de openbare ruimte zijn een doordringend en actueel probleem in de samenleving. Uit een recente peiling van Plan International (2019) onder 700 Belgische jongeren van 15 tot 24 jaar uit de steden Antwerpen, Brussel & Charleroi, blijkt dat 91% van de meisjes en 28% van de jongens al slachtoffer zijn geweest van seksuele intimidatie. Uit een ander surveyonderzoek, dat werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Luik, kwam tevens naar voren dat 9 op de 10 vrouwen (tussen de 15 en 34 jaar) in Brussel het afgelopen jaar te maken heeft gehad met ongepast gedrag op straat (Gosselin, 2019).

Hoewel seksuele intimidatie in de publieke ruimte een universeel probleem is, is de aanpak ervan bij voorkeur context specifiek. In elke context kunnen zich immers situaties voordoen die eigen zijn aan die specifieke context, en die dus enige kennis van die context vergen. Specifiek zal in deze gids worden ingegaan op drie contexten waarin seksuele intimidatie een veelvoorkomend probleem blijkt te zijn: (1) in het nachtleven; (2) op campussen van universiteiten en hogescholen, en (3) op festivals. Deze drie contexten worden alle drie gekenmerkt door een aantal zaken die de kans op seksuele intimidatie verhogen. Zo worden deze omgevingen hoofdzakelijk ingericht op en ingevuld door grote hoeveelheden jongvolwassenen die zich in nauwe nabijheid van elkaar begeven. Niet alleen komt slachtoffer- en daderschap van seksuele intimidatie vaak voor onder jongvolwassenen (Bolduc et al., 2023), maar jongvolwassen omstanders beschikken dikwijls (nog) niet over de benodigde kennis en hulpmiddelen om in te grijpen wanneer seksuele intimidatie voorkomt. Tot slot kunnen we vaststellen dat in alle drie deze contexten, en met name op festivals en in het nachtleven, grote hoeveelheden alcoholconsumptie of middelengebruik in het algemeen aanwezig zijn, wat tevens de kans op grensoverschrijdend gedrag sterk vergroot (Graham et al., 2014).

In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de aanpak van seksuele intimidatie in het nachtleven, op de campus, en op festivals. Deze informatie is verzameld middels diepteinterviews met experten, een online vragenlijst afgenomen bij personen die een opleiding volgden bij Plan International, en tot slot een literatuurstudie om bestaande initiatieven in kaart te brengen.

Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?